Obsluha - zařízení SHERLOG Vision ve vozidle

SHERLOG Vision TOP

Zahájení jízdy

 • Proběhne po nastartování motoru nebo při pohybu vozidla.

Ukončení jízdy

 • Následuje po vypnutí motoru a zastavení vozidla

SHERLOG Vision TOP - s dálkovou identifikací řidiče.

 • Autorizační přívěsek
  Při parkování neponechávat ve vozidle.
  Při jízdě umístit do běžné provozní pozice (např. na kroužek ke klíči zapalování).
 • Zabezpečený stav
  Nastává automaticky po cca 3 minutách od posledního pohybu vozidla a trvá, pokud není autorizační přívěsek v dosahu vozidla.
 • Přihlášený stav
  Nastává automaticky a trvá, pokud je autorizační přívěšek v dosahu vozidla.
 • Poplachový stav
  Nastává po zahájení jízdy bez autorizačního přívěšku. Dochází k odeslání poplachové informace na non-stop Klientské centrum SHERLOG. Případná další poplachová informace je odeslána až při následující jízdě.

SHERLOG Vision TOP - se zapojeným externím vstupem

(platí pouze pro individuálně navržená zapojení instalovaná u dealera SHERLOG)
 • Poplachová informace je odeslána na portál SHERLOG Vision při každé aktivaci externího vstupu.
 • Poplachová informace může být odeslána v režimu spánku (ukončená jízda) i v aktivním režimu (během jízdy). Poplachová informace je odeslána 1x z důvodů zamezení odesílání více poplachů za sebou. Případná další poplachová informace je odeslána až při následující jízdě.

Obsluha - vyhodnocování dat

Data je možné sledovat po přihlášení na portál SHERLOG Vision na adrese www.sherlogvision.cz. Podrobný popis je uveden v Uživatelském manuálu, který je k dispozici na vlastním účtu mezi soubory ke stažení.

Stručný návod